Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi

Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin amaçları şunlardır;

  • Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak; bunların belgelenmesini, tanıtılmasını, korunmasını ve yaşatılmasını sağlamak,Safahat: 44 şiir, 3084 mısra. Üç baskı: 1911. 1918, 1928.
  • Mehmet Akif Ersoy ile ilgili kitap, gazete, dergi, broşür, afiş gibi her türlü yayın ve ses ile görüntü kayıtlarının yer aldığı bir ihtisas kitaplığı ve arşivi oluşturmak,
  • Mehmet Akif Ersoy ile ilgili olarak düzenlenen ulusal ve uluslararası bilgi şöleni, kongre, konferans, panel gibi etkinliklere destek olmak ve katılmak,
  • Mehmet Akif Ersoy ile ilgili olarak belgesel, CD, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yayımlayan ve bu alan üzerinde çalışan bilim adamlarımızı ve araştırmacılarımızı desteklemek; onların bilgi ve tecrübelerini kalıcı eserler haline getirmek,
  • Mehmet Akif Ersoy ile ilgili çalışmalarda bulunan Türkiye ve Türkiye dışındaki enstitü, merkez, kişi ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak; Mehmet Akif Ersoyla ilgili hazırlanacak yazılı ve görsel basın-yayın programlarına bilimsel destek sağlamak,
  • Yurt içi ve yurt dışında Mehmet Akif Ersoy ile ilgili önem arz eden merkezlere kuruluş amacına uygun kısa süreli araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek,
  • Mehmet Akif Ersoy hakkında halkı bilgilendirmek.