Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üniversitemizde “Uluslararası 21. Yüzyılda Mehmet Akif’i Yeniden Okumak” Adlı Panel Düzenlendi

İstiklal Marşı’nın kabulünün 95. Yıl dönümünde “Uluslararası  21. Yüzyılda Mehmet Akif Ersoy’u Yeniden Okumak” adlı panel  üniversitemiz Avşar Han Sinema Salonunda gerçekleştirildi.

Panele, Rektörümüz Prof. Dr. Adem KORKMAZ, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Durmuş ACAR, Rektör Danışmanımız Yrd. Doç. Dr. Mustafa KILINÇ, akademisyenlerimiz ve öğrenciler katıldı.

Programın başında Üniversitemizin kardeş üniversitesi olan Kazakistan Yabancı Diller ve  Mesleki  Kariyer Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri HİZMETLİ tarafından Rektörümüz Prof. Dr. Adem KORKMAZ’a Kazakistan’ın geleneği olan Çapan’ı giydirdi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Adem KORKMAZ; “Üniversitemizin kuruluşunun 10. Yılı ve İstiklal Marşımızın  kabulünün 95. Yılı münasebetiyle  üniversitemiz tarafından yapılan bir dizi etkinlikler çerçevesinde “Uluslararası 21. Yüzyılda Mehmet Akif’i Yeniden Okumak” konulu panelimizde bir araya gelmiş bulunuyoruz” dedi sözlerine şöyle devam etti; “Tabi tarihi şahsiyetler  değerlendirilirken sadece tarihin belli bir aralığında yaşanmış, bitmiş ve sonuçlanmış bir sınırlılık içerisinde değerlendirmek, eksik ve yetersiz bir değerlendirme olur. Hele ki, Akif gibi sadece sanatçı yönü ya da sanatkarlık yönü, şiir yönü, edebi kişiliğinin ötesinde hayatının bir başlı başına hayatıyla insanlara mesaj vermiş, dünya görüşüyle, yaşamıyla, olaylar karşısındaki duruşuyla mesaj vermiş bir kişiyi bir tarihsel şahsiyet olarak incelemek herhalde çok daha eksik bir değerlendirme olurdu. Bu nedenle üniversitemiz bu yıl yaptığı bir takım etkinliklerle Akif’i değişik yönleriyle Akif’in üzerinden de genç nesillere, herkese sadece gençlerle ilgili değil, bazen de biz konuyu bir noktaya indirgeyerek, sorumluluktan kaçmak gibi bir kolaycılığa da yaklaşıyoruz. Genç nesiller için Akif ne kadar önemliyse, herkes için, bütün toplum için, bütün İslam Medeniyeti için Akif o kadar önemli. Mazlum milletler için önemli. Türki Cumhuriyetleri için önemli, akraba toplulukları için önemli, Balkanlar için önemli,  Asya için önemli. Bu nedenle bu yıl 10. Yılımızı da vesile ederek, üniversitemiz ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor. Bugün çok değerli araştırmacı ve akademisyenlerimiz bu güzel panelde konunun enine boyuna bütün yönleriyle Akif’i yeniden okumanın gerekliliğini tekrar ortaya koyacaklar, kendi açılarından konuya yaklaşımlar getirecekler. Hakikaten Akif’i 21. Yüzyılda tekrar okumak gerekiyor. Okumaktan kastettiğimiz, eserlerini açıp okumak değil elbette. Bugünün dünyasında Akif’in o gün bize yaptığı seslenişleri, yaptığı haykırışları bugün ne kadar da sıcak olduğunu sanki Akif içimizde de, bize haykırışta bulunuyor, bunu bize sesleniyor, bunu hissediyoruz. O günkü şartlarda kendini gelişmiş olarak kabul eden dünyanın Osmanlı’nın parçalanması süreci içerisinde Anadolu’da son kale olarak görülen Türk ve İslam coğrafyasının son noktası olan Anadolu’yu ele geçirme girişimine Akif’in isyanı ile bu günkü İslam coğrafyasında yaşanan olaylar arasında içerik olarak büyük bir fark olmadığı kanaatindeyim. Bu anlamda Akif’in bize ne dediğine, neden dediğine tekrar kulak vermek gerekiyor. En umutsuz olduğumuz yerde ne diyor; Korkma… Bize bir cesaret veriyor” dedi.

Benim gençliğim, çocukluğum şöyle geçti diyen Rektörümüz Prof. Dr. Adem KORKMAZ konuşmasına şöyle devam ett; “Biz bir psikolojik linç altında yetiştik. Gelişmiş bir dünya var, gelişmiş bir medeniyet var, gelişmiş dünyanın bize çizmiş olduğu rotada, vermiş oldukları çerçevede hareket etmek zorundayız. Bunun dışına çıkma şansımız yok. Bu bize bilinç altında öğretildi. Değişik şekillerde öğretildi. Eğitim sistemimizin içerisine girdi, basınımızın içerisine girdi, medyamızın içerisine girdi, ekonomimiz zayıflatılarak, zayıf bırakılarak zaten muhtaç durumuna düşüyorsunuz, eğer birinden borç aldıysanız ve ödeyemediyseniz, ödeme gücünüz yoksa, borçlanma durumundaysanız, borç veren kişilerle iyi geçinmek zorundasınız. Başka çareniz var mı? Yok. Çünkü muhtaçsınız. Muhtaçlık dünyanın en kötü şeyidir. Bütün çerçeve çizilmiş ve sonra da nasıl oyunda kurucu hale geleceksiniz, gelemezsiniz. İşte bu çerçevede Akif o gün bile ne diyor, neler tartışılıyor kurtuluş mücadelesinde. Amerika’nın korumasına mı, İngiliz’in korumasına mı girelim. Kurtuluş mücadelesinin olduğu yıllarda o günkü Milli İrade Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün etrafında toplanan Türk Milleti’nin bugünkü eşsiz kahramanları hiçbir şekilde, hiçbir mandanın ve himayenin kabul edilemeyeceğini ortaya koyarak, esaret altına girmektense yok olmayı göze alma cesaretini sergiliyorlar. İşte tam bu dönemde Mehmet Akif ne diyor; “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak.” Bu bir topluma cesaret verme anlamında topluma yön verme anlamında büyük bir ışık tutuyor. Umutsuzluğun zirve yaptığı noktada yine devreye giriyor ve “Doğacaktır sana vaat ettiği günler Hak‘kın” bir niyazda bulunuyor” dedi.  Akif yaşamadığı, yaşamayacağı hiçbir şeyi yazmıyor. Onu farklı kılan özelliği de bu” diye konuştu.

2 oturum halinde sunulan Panelin birinci oturumunda oturum başkanlığını Prof. Dr. Caner ARABACI yaptı. Panele konuşmacı olarak “Mehmet Akif Ersoy Milli Mücadelede” adlı konuşmasıyla Prof. Dr. Sabri HİZMETLİ, “42 yıl önce İstiklal Marşı’nı öğrenirken ve ninenin anılarından Mehmet Akif Ersoy” adıl konuşmasıyla Prof. Dr. Lindita XHANARİ, “Arnavutların hatıralarında ve eserlerinde Mehmet Akif Ersoy” adlı konuşmasıyla Dr. Urtis HARRİ, “Mehmet Akif Ersoy’un Nesirlerinde Arnavutlar ve Arnavutluk” adlı konuşmasıyla Prof. Dr. Suzan CANHASİ, “Mehmet Akif Ersoy’un Mısır’daki günlerinde şiirlerindeki ‘Şair’ Portresi” adlı konuşmasıyla Prof. Dr. Asuman Akay AHMET katıldı.

Panelin 2. Oturumunda ise; oturum başkanlığını Prof. Dr. Sabri HİZMETLİ yaptı. Panele konuşmacı olarak, “Mehmet Akif Ersoy ve kimliğimiz” adlın konuşmasıyla Dr. Amina Ş. JESENKOVİÇ, “Mehmet Akif’in Mısır hakkındaki şiirlerinden farklı iki örmek” adlı konuşmasıyla Prof. Dr. Mohamed HARİDY, “İstiklal Marşı’nın geçmişteki yeri ve bugünkü Bosna’ya yankıları” konulu konuşmasıyla Dr. Senad HASANAGİC, “Mehmet Akif Ersoy ve Yazarın tarihi misyonu” adlı konuşmasıyla Dr. Adriatik DERJAJ, “Müslümanlar için tarihi bir figür olarak Mehmet Akif Ersoy” adlı konuşmasıyla Doç. Dr. Raikhan İMAKHANBET konuştuktan sonra Panel  Dr. Fatime HOCİN Safahatla ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vermesiyle sona erdi.

Panelde, konuşmaların ardından katılımcılara katılım belgesi ve üniversitemizin anlamalıkları takdim edildi.

Görseller