Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi

10 Kıta 1 Vatan, İlelebet İstiklal Söyleşilerinde ‘Osmanlı Medeniyet Anlayışı’ Konuşuldu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen İstiklal Marşı’nın Kabul Edilişinin 100. Yılında 10 Kıta 1 Vatan, İlelebet İstiklal Söyleşileri kapsamında moderatörlüğünü Merkez Müdürü Prof. Dr. Zafer Gölen’in yaptığı söyleşiye Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal konuşmacı olarak katıldı.

‘Osmanlı Medeniyet Anlayışı’ konulu söyleşide Osmanlı’nın medeniyet anlayışı, medeniyetin manevi ve maddi unsurlarının neler olduğu, insan ve medeniyet kavramlarının ilişkisi, Osmanlı medeniyetinde dil ve din unsurlarının yeri, saray ve köprülerin medeniyetteki öneminin neler olduğu gibi hususlara açıklık getirildi. Medeniyetin oluşumunda inanç ve ahlaki değerlerin önemine dikkat çekilerek Osmanlı medeniyetinin erdem, cömertlik ve özellikle adalet gibi değerler üzerine kurulu olduğunun vurgulandığı söyleşide, Osmanlı hoşgörüsü (İstimalet) kavramı bağlamında Osmanlı’nın barış ve adalet idealini gerçekleştirmeye çalıştığı belirtildi. Osmanlı’nın dayanışma, yardımlaşma gibi batıda olmayan değerler üzerine kurulu medeniyetinin belki de en önemli ölçütünün toplum içinde insana verilen değer olduğu ifade edildi.

Osmanlı’nın Balkanlar’a geçtiğinde oradaki halk tarafından çok iyi karşılanmasının hoşgörü ve adaletten kaynaklandığını ifade eden Prof. Dr. Ünal, Osmanlı şehirlerinin özelliklerinden de bahsetti. Söyleşide mahallelerin camilerin etrafında toplandığı ve kamu binalarının çoğunun vakıf eseri olduğu, şehirleri şehir yapan önemli diğer bir unsurun da pazarlar olduğu üzerinde duruldu.

Ayrıca İstiklal Marşı’nın 100. yılı olması dolayısıyla Mehmet Akif ve İstiklal Marşı ile ilgili olarak milli mücadelenin en sıkıntılı zamanlarında Akif’in asla ümitsizliğe düşmeden, tüm inancı ve dirayetiyle halka güven verici faaliyetlerde bulunduğu; tedirgin ve telaşlı halka ‘Korkma’ ile başlayarak yazdığı İstiklal Marşı ile umut aşıladığı vurgulandı.

Soru cevap şeklinde gerçekleştirilen ve yoğun katılımı olan söyleşi, gelen sorular cevaplandırılarak sonlandırıldı.