Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi

10 Kıta 1 Vatan, İlelebet İstiklal Söyleşilerinde “İstiklal Marşı ve Akif” Konuşuldu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenlediği İstiklal Marşı’nın Kabul Edilişinin 100. Yılında 10 Kıta 1 Vatan, İlelebet İstiklal Söyleşileri devam ediyor.

Moderatörlüğünü Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Canan Olpak Koç’un yaptığı söyleşiye Akdeniz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Şevkiye Kazan Nas konuşmacı olarak katıldı. “İstiklal Marşı ve Akif” konulu söyleşide “Asım’ın Nesline selam olsun” cümlesiyle sözlerine başlayan Prof. Dr. Şevkiye Kazan Nas, Akif’i ve İstiklal Marşı’nın anlatmak ve yaşatmanın herkesin boynunun borcu olduğu ifade etti.

Prof. Dr. Nas konuşmasında, “Akif, İstiklal Marşı ve Safahat ile sadece kendi dönemine değil geleceğe de seslenebilmiş büyük aydın bir kişidir. Akif’e büyük şair denmesinin nedeni onun ya istiklal ya ölüm duygusuyla emperyalist fikirlere karşı çıkarak İstiklal Marşı’nı yazması, sağlam karakterli olması, sporcu yönüyle birçok spor türünde başarıları, ilk Mecliste mebus olması, anadili gibi Arapça, Farsça ve Fransızca bilmesi, iki mukaddes değer olan dil ve dine önem vermesi, nazım ve nesirde etkili eserler vermesi, camilerde verdiği vaazlarla milleti birliğe davet eden konuşmalarıdır. 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilen İstiklal Marşı Türk Milleti’nin kurtuluş mücadelesini en güzel anlatan eserdir. Marşın içinde Türk milletinin kökleri barınmaktadır.  Marş Türk Milletini yüzyıllardır ayakta tutan ve en belirgin özellikleri yansıtmaktadır. Marş, Türk Milletini anlatmanın yanı sıra kahramanlığı, mücadeleyi veciz ifadelerle anlatan eşsiz bir eserdir.

Marş içerisinde Hak, bayrak ve bağımsızlık sembolleri ağır basmaktadır. Akif Türk milletinin ölümsüzlüğüne inanarak seslenmiştir. Marşın ‘Korkma’ ile başlaması zorluklara karşı azmi öğretmektedir. Türk milletine zafer inancını aşılanmıştır. Marşta yer alan her bir ocağın tütmesi ifadesi, bu ocaklar sönmedikçe bayrağın dalgalanmaya devam edeceğine olan inançtır. Bayrağına sahip çıkan bir millet, değerlerini koruyan bir millettir.

Akif, ‘Çatma kurban olayım….’ dizesinde de nazlı bir sevgiliye benzettiği hilale seslenmiştir. Hilalin yüzünün asıklığı vatan topraklarına düşman bayraklarının asılmış olmasından kaynaklanmaktadır. İnsan sevdiğine nasıl kurban oluyorsa Akif’in de hilale kurban olayım diye seslenmiştir. Akif’in ‘Kahraman Irkıma….’ diye seslendiği millet Türk milletidir.  Akif, doğruluktan ayrılmayan milletin bağımsız yaşayacağına inanmaktadır. Asırlarca bağımsızlığı için mücadele etmiş soylu bir milletin boynuna zincir takmaya çalışanlara karşı da ‘Hangi çılgın bana zincir vuracakmış….’ mısrasını yazmıştır. Millet batı medeniyetinin güçlü silahlarına karşı batının hesaba katmadığı Mehmetçiğin iman dolu göğsüne güvenmektedir. ‘Arkadaş yurdunu alçaklara verme…’ diye başlayan mısrada ise Akif gençliğe seslenerek emperyalistlere karşı Allah’tan umudun kesilmemesi gerektiğine olan inancından bahsetmiştir. Türk ulusunun büyüklüğüne daima inanan Akif, işgaller üzerine devletin içine düştüğü halden hep ıstırap duymuş ve milletin destansı mücadelesini İstiklâl Marşı’nda anlatmıştır. İstiklal Marşı’nı ve bu marşı bu millete armağan eden Akif’i bilmek, ruhen hissetmek, Akif’in eğitimci fikirlerinin günümüzde ve gelecekte rehber alınması çok önemlidir” dedi.

İnsanlık tarihinin destansı direnişlerinin başında gelen Çanakkale Zaferi’nin anlatıldığı Akif’in Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri üzerinde de durularak aziz şehitlerin yad edildiği söyleşide, Prof. Dr. Şevkiye Kazan Nas Asım nesli olan gençlere bugün de gelecekte de çok güvendiğini ifade ederek sözlerine son verdi.