Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi

MAKÜ, İstiklâl Marşı’nın Orijinal Bestelerinin Tıpkıbasımlarını Yaptı

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2021 yılı Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı ilan edilerek tüm kamu kuruluşlarına Mehmet Akif ve İstiklal Marşı ile ilgili çalışmalar yapılması konusunda bir görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) hali hazırda yürütmekte olduğu çalışmalara bir yenisi daha ekledi.

 

Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından İstiklâl Marşımızın kabulünün 100. Yılı anısına Mehmet Akif Ersoy araştırmacısı Mehmet Ruyan Soydan arşivinde orijinalleri bulunan İstiklâl Marşımızın bestelerinin tıpkıbasımları yaptırılarak bu önemli koleksiyon bilim dünyasına kazandırıldı.

Orijinal bestelerin tıpkıbasımlarının yapılması ile ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, “Mehmet Akif’in adını taşıyan bir üniversite olmaktan her zaman gurur duyduk. Bu gururu ortaya koyduğumuz çalışmalarla da yansıtmak istiyoruz. İstiklal Marşımızın 100. yılı olması sebebiyle O’nun adını taşımanın verdiği sorumlulukla Akif’e yaraşır bir üniversite olmak için yaptığımız çalışmalara bir yenisini daha ekledik. Elde edilen bu koleksiyonu bilim dünyasına kazandırmaktan dolayı mutluyuz. Biz her zaman Akif ile ilgili bilinçlendirme, tanıtma, akademik çalışmalar, araştırmalar konularında öncülük etmek gibi bir görev bilinci içerisindeyiz. Bu düşünce doğrultusunda da bestelerin tıpkıbasımlarının yapılması da bu görev ve sorumluluk bilinciyle ortaya çıkan, bilime kazandırılan bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

7 adet İstiklâl Marşı bestesi ve 1 adet Ordu’nun Duası Marşı bulunan koleksiyonda tıpkıbasımı yapılan İstiklâl Marşı besteleri ise şunlardır:

1-İstiklâl Marşı: Maarif Vekâlet-i Celîlesince Tertib Olunan Müsabakada Heyet-i İlmiye Kararıyla Birinciliği İhrâz İden Milli Marşımızdır. Müellifi Ali Rıfat.

2-İstiklâl Marşı-Marche d’indépendance: Müellifi Riyâset-i Cumhûr Musiki Heyeti Şefi ve Musiki Muallim Mektebi Müdürü Zeki.

3-Kütübhane-i Mûsîki’den İstiklâl Marşı: Müellifi Mûsîka-i Hümayûn Muallimi Mehmet Zâti.

4-İstiklâl Marşı:Piyano ve Koro içindir. Müellifi: Mehmet Zâti

5-Ordunun Duası: Müellifi Türk Mûsîki Ocağı Reisi Ali Rıfat.

6-İstiklâl Marşı: Şark Mûsîki Cemiyeti Reisi Ali Rıfat Bey’in Eseridir.

7-İstiklâl Marşı: Sahibi Orkestra Şefi ve Musiki Muallimi Mektebi Müdür ve Kurucusu Zeki Üngör.

8-Büyük Milletime İstiklâl Marşı: Bestekârı Ankara Sultanisi Mûsîki Muallimi Ahmed Yekta.